Skip to main content

Dluhopisy

K 1. 12. 2019 byl prodej dluhopisů dočasně ukončen. O nové emisi Vás budeme samozřejmě informovat. 

Velký zájem klientů o koupi našich dosavadních dluhopisů, utvrdil akcionáře vydávat dvě emise dluhopisů ročně, a to s pevnými ročními úroky 3,1% a 5,1%. Díky těmto skutečnostem můžeme rozšiřovat naše portfolio nemovitostí.

Naším standardem jsou emise

NWD nemovitostní dluhopis 3,1 %

Datum emise: 1. 6. a 1. 12.
Splatnost: 3 roky
Úrok: 3,1 % p.a.
Hodnota dluhopisu: 5 000,-Kč
Minimální úpis dluhopisů: 50 000,- Kč
Doba úpisu: 4 měsíce od začátku emise
Výplata úroků: 1x ročně

NWD nemovitostní dluhopis 5,1 %

Datum emise: 1. 6. a 1. 12.
Splatnost: 5 roků
Úrok: 5,1 % p.a.
Hodnota dluhopisu: 5 000,-Kč
Minimální úpis dluhopisů: 50 000,- Kč
Doba úpisu: 6 měsíců od začátku emise
Výplata úroků: 1x ročně

Administrátorem uvedených emisí je obchodník s cennými papíry Cyrrus, a.s.

Zaujala Vás naše nabídka?

Kontaktujte nás

+420 800 204 020

sekretariat@nwdgroup.cz

Rádi se o vaše přání postaráme.

Dokumenty

Pravidla spotřebitelské soutěže Wellness vila Drnovice
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Účetní závěrka za rok 2016
Prohlášení o zásadách zpracování osobních údajů
Oznámení o změně čísla účtu
Postup při převodu dluhopisu
Souhlasné prohlášení o převodu dluhopisu
Souhlas se zpracováním osobních údajů Nabyvatele
NWD - vzor smlouvy o převodu dluhopisu
NWD - vzor darovací smlouvy

Emise de minimis

Rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů
Poučení o právu odstoupit od Smlouvy
Centrální depozitář cenných papírů-Oznámení s přidělením ISIN
Emisní podmínky

Emise s prospektem

Emise 1. 6. 2019

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% V/2022
NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % V/2024

Emise 1. 12. 2018

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% XI/2021
NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % XI/2023
Změna doplňku

Emise 1. 6. 2018

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% V/2021
NWD nemovitostní dluhopis 5,1% V/2023

Emise 22. 11. 2017

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% XI/2020
NWD nemovitostní dluhopis 5,1% XI/2022
Rozhodnutí České národní banky
Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.
Základní prospekt dluhopisů
Základní prospekt dluhopisů
Seznam schválených a notifikovaných prospektů ČNB

Administrátorem uvedených emisí je Obchodník s cennými papíry:

CYRRUS, a.s., Veveří 3164/111, 616 00 Brno, IČ: 63907020, DIČ CZ63907020