K 1. 12. 2019 byl prodej dluhopisů dočasně ukončen. O nové emisi Vás budeme samozřejmě informovat. 

Velký zájem klientů o koupi našich dosavadních dluhopisů, utvrdil akcionáře vydávat dvě emise dluhopisů ročně, a to s pevnými ročními úroky 3,1% a 5,1%. Díky těmto skutečnostem můžeme rozšiřovat naše portfolio nemovitostí.

Naším standardem jsou emise

NWD nemovitostní dluhopis 3,1 %

Datum emise: 1. 6. a 1. 12.
Splatnost: 3 roky
Úrok: 3,1 % p.a.
Hodnota dluhopisu: 5 000,-Kč
Minimální úpis dluhopisů: 50 000,- Kč
Doba úpisu: 4 měsíce od začátku emise
Výplata úroků: 1x ročně

NWD nemovitostní dluhopis 5,1 %

Datum emise: 1. 6. a 1. 12.
Splatnost: 5 roků
Úrok: 5,1 % p.a.
Hodnota dluhopisu: 5 000,-Kč
Minimální úpis dluhopisů: 50 000,- Kč
Doba úpisu: 6 měsíců od začátku emise
Výplata úroků: 1x ročně

Administrátorem uvedených emisí je obchodník s cennými papíry Cyrrus, a.s.

Zaujala Vás naše nabídka?

Kontaktujte nás

+420 800 204 020

sekretariat@nwdgroup.cz

Rádi se o vaše přání postaráme.

Dokumenty

Pravidla spotřebitelské soutěže Wellness vila Drnovice
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Účetní závěrka za rok 2016
Prohlášení o zásadách zpracování osobních údajů
Oznámení o změně čísla účtu
Postup při převodu dluhopisu
Souhlasné prohlášení o převodu dluhopisu
Souhlas se zpracováním osobních údajů Nabyvatele
NWD - vzor smlouvy o převodu dluhopisu
NWD - vzor darovací smlouvy
Sdělení o střetu zájmů

Emise de minimis

Rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů
Poučení o právu odstoupit od Smlouvy
Centrální depozitář cenných papírů-Oznámení s přidělením ISIN
Emisní podmínky

Emise s prospektem

Emise 1. 6. 2019

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% V/2022
NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % V/2024

Emise 1. 12. 2018

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% XI/2021
NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % XI/2023
Změna doplňku

Emise 1. 6. 2018

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% V/2021
NWD nemovitostní dluhopis 5,1% V/2023

Emise 22. 11. 2017

Propagační materiál NWD Group a.s.
NWD nemovitostní dluhopis 3,1% XI/2020
NWD nemovitostní dluhopis 5,1% XI/2022
Rozhodnutí České národní banky
Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.
Základní prospekt dluhopisů
Základní prospekt dluhopisů
Seznam schválených a notifikovaných prospektů ČNB

Administrátorem uvedených emisí je Obchodník s cennými papíry:

CYRRUS, a.s., Veveří 3164/111, 616 00 Brno, IČ: 63907020, DIČ CZ63907020